Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Hà

Địa chỉ :

10 đường số 11 khu dân cư him lam 6a,ấp 4 xã bình hưng huyện Bình Chánh

     
Điện thoại : 038.780.6767
Fax : +84 8 3834 3885
Email : info@honghachemicals.com
Website : http://honghachemicals.com
Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Bản đồ liên hệ

Địa chỉ

:

10 đường số 11 khu dân cư him lam 6a,ấp 4 xã bình hưng huyện Bình Chánh

Điện thoại

:

038.780.6767

Email

:

info@honghachemicals.com