Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

nguyenlieu

  • Đường Uống

                - Cefuroxime Axetil (Amorphous)

                - Cefixime Trihydrate

                - Cefdinir

                - Cefditoren Pivoxyl

                - Cefpodoxime Proxetil

                - Cefprozil

                - Cephalexin

                - Ceftibuten

  •  Đường Tiêm

               - Ceftriaxone Sodium

               - Cefuroxime Sodium

               - Ceftazidime (Buffered)

               - Cefoperazone Sodium

               - Cefepime HCL (Buffered)

               - Cefepime HCL (Unbuffered)

               - Cefazolin Sodium

               - Cefapirine Sodium

               - Cephalothin (Buffered)

               - Cefminox Sodium

               - Cefotiam HCL

               - Cefpirome Sulphate (Buffered)

               - Cefxitin Sodium

               - Cefonicid Sodium

Địa chỉ

:

10 đường số 11 khu dân cư him lam 6a,ấp 4 xã bình hưng huyện Bình Chánh

Điện thoại

:

038.780.6767

Email

:

info@honghachemicals.com