Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

duong tiem

Đường Tiêm

Đường Tiêm

 • Ceftriaxone Sodium
 • Cefotaxime Sodium
 • Cefuroxime Sodium
 • Ceftazidime (Buffered)
 • Cefoperazone Sodium
 • Cefepime HCL (Buffered)
 • Cefepime HCL (Unbuffered)
 • Cefazolin Sodium
 • Cefapirine Sodium
 • Cephalothin (Buffered)
 • Cefminox Sodium
 • Cefotiam HCL
 • Cefpirome Sulphate (Buffered)
 • Cefoxitin Sodium
 • Cefonicid Sodium

Địa chỉ

:

10 đường số 11 khu dân cư him lam 6a,ấp 4 xã bình hưng huyện Bình Chánh

Điện thoại

:

038.780.6767

Email

:

info@honghachemicals.com